Thời Đại

Công cụ mã hóa code PHP

Công cụ mã hóa code PHP


Ngôn ngữ lập trình web PHP là một ngôn ngữ lập trình rất phổ biến hiện nay và rất nhiều hệ thống web sử dụng nền tảng này để lập trình, vì tính phổ biến của nó mà hiện này nhu cầu bảo mật mã nguồn là rất cần thiết bởi những thuật toán và thông tin bảo mật của mã nguồn, dưới đây là công cụ để các bạn sử dụng mã hóa mã nguồn PHP.

Chúng tôi cung cấp một công cụ mã hóa mã nguồn PHP chạy online và nó là miến phí khi sử dụng, truy cập link phía dưới để sử dụng

Trang chủ: phpencode.thoidaijsc.vn

Mã hóa mã nguồn PHP

- Với công cụ này các bạn có thể đặt mật khẩu cho file PHP của mình và khi cần giải mã ngược lại thì cũng cần nhập đúng mật khẩu dùng để mã hóa

- Hệ thống có 2 chức năng là mã hóa và giải mã, để mã hóa thật đơn gian các bạn chỉ cần copy đoạn mã của file PHP rồi dán vào ô nội dung, khi nội dung trong ô nội dung có thay đổi hệ thống sẽ tự động chạy mã hóa và các bạn chỉ cần chờ cho đến khi mã hóa thành công rồi copy nội dung đã mã hóa và dán trở lại file PHP của bạn (xin lưu ý là hãy sao lưu một bản trước khi mã hóa)

- Để giải mã đoạn code đã được mã hóa cũng thật đơn gian các bạn chỉ cần copy đoạn mã được mã hóa rồi dán vào ô nội dung bên trái và hệ thống sẽ tự động phát hiện và chạy giải mã xong và hiển thị ở ô nội dung bên phải, với những trường hợp có mật khẩu các bạn cạn nhập mật khẩu trước rồi mới dán nội dung mã hóa

Mã hóa code PHP

Chú ý: đây chỉ là giải pháp phòng tránh hoặc tạo ra sự phức tạp khi lấy trộm mã php dành cho những đối tượng người dùng không chuyên sâu về công nghệ thông tin và đây không phải là giải pháp tuyệt đối để bảo mật mã PHP của bạn

 

 

 

LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ

Chú ý: thông tin có dấu (*) cần điền đầy đủ thông tin