Thời Đại

Xây dựng và phát triển các hệ thống quản lý trên nền WEB

Xây dựng và phát triển các hệ thống quản lý trên nền WEB


Những hệ thống quản lý trước kia hoạt động trên các máy tính đơn lẻ có thể dữ liệu được tập chung tại một máy chủ nội bộ hoặc chạy độc lập trên một máy tính, những hệ thống này sẽ có nhiều hạn chế như khi triển khai phải thực hiện cài đặt trên những máy tính sử dụng không đồng nhất và trình cập nhật không hoạt động hoặc khi cập nhật kỹ thuật viên phải tới tận nơi ...


Tags:LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ

Chú ý: thông tin có dấu (*) cần điền đầy đủ thông tin